Phản hồi của bạn

Kính gửi Quý Khách hàng!
Chúng tôi xin trân trọng thông báo kể từ ngày 26/11/2018 số tài khoản ngân hàng của công ty được đổi sang tài khoản mới. Kính đề nghị Quý công ty, Quý khách hàng lưu ý sử dụng thông tin trên đây khi giao dịch qua số tài khoản ngân hàng với Nhập Hàng Kinh Doanh kể từ ngày 26/11/2018.
Danh Sách Tài Khoản Mới

Quên mật khẩu

Email