Thông Báo

Kính gửi Quý Khách hàng!

Để đảm bảo hàng hoá vận chuyển tới Khách hàng trước tết Nguyên Đán, NhapHangKinhDoanh xin thông báo thời gian làm việc như sau:

  • Thời gian nhận đơn hàng (bao gồm cả đơn ký gửi) đến hết ngày 09/01/2020 (15/12 âm lịch).
  • Thời gian giao hàng tại kho phân phối Hà Nội, Hồ Chí Minh và Hải Phòng đến hết 12h00 ngày 19/01/2020 (25/12 âm lịch).
  • Thời gian nhận hàng tại kho Trung Quốc đối với hàng hoá thông thường chậm nhất đến hết 15h00 ngày 14/01/2020 (20/12 âm lịch).

Đối với đơn hàng lớn đi ghép container về Hồ Chí Minh, Quý Khách hàng cần chủ động lên đơn chậm nhất trong ngày 04/01/2020 (10/12 âm lịch), hàng hoá cần về kho Trung Quốc chậm nhất trong ngày 09/01/2020 (15/12 âm lịch).
Trường hợp những đơn hàng đó nhận tại Trung Quốc sau ngày 09/01/2020 (15/12 âm lịch), NhapHangKinhDoanh sẽ không cam kết giao hàng về Hồ Chí Minh trước khi kho phân phối Hồ Chí Minh nghỉ là ngày 19/01/2020 (25/12 âm lịch).

Lịch nghỉ dự kiến trên sẽ phụ thuộc vào tình hình vận chuyển hàng hoá cuối năm, trường hợp có bất kỳ điều chỉnh nào khác, NhapHangKinhDoanh sẽ chủ động cập nhật thông tin tới Khách hàng kịp thời.

NhapHangKinhDoanh kính chúc Quý Khách hàng một năm mới Sức khoẻ - May mắn -  Thành công.

Trân Trọng!
BQT Nhaphangkinhdoanh.vn