Đăng ký tài khoản

Để đặt hàng, bạn cần đăng ký tài khoản.
Việc tạo mới tài khoản rất dễ dàng 
tại đây

Lưu ý:

- Nhập Hàng Kinh Doanh sử dụng Tên tài khoản hoặc Email để đăng nhập

- Nhập Hàng Kinh Doanh gửi các thông báo qua email và các thông tin đơn hàng qua SMS, do vậy bạn cần đăng ký chính xác và xác thực email & số điện thoại trước khi đặt hàng.